ProBox Jobs là gì ?

Là trung tâm hổ trợ miễn phí các doanh nghiệp tin đăng tuyển dụng tìm nhân sự IT.
 
Là trung tâm hổ trợ miễn phí các bạn IT tìm được nơi làm việc phù hợp tại các doanh nghiệp hợp tác với ProBox.
 
Tiêu chí của Sàn ProBox Jobs là mang đến trải nghiệm tốt nhất về con người , sàn lọc các profile tốt nhất để nhà tuyển dụng và người tìm việc trong ngành CNTT kết nối với nhau hiệu quả.

Đề Xuất Doanh Nghiệp

ProBox Service có cung cấp Dịch Vụ IT, với 3 tầng nghiệp vụ IT bảo mật.
Quý doanh nghiệp có thể tích hợp thêm Dịch Vụ IT của ProBox để tăng thêm khả năng liên tục của nghiệp vụ IT trong doanh nghiệp của bạn.
3 tầng nghiệp vụ IT bảo mật là gì ?

Copyright ProBox © 2010. All Rights Reserved